ปะเก็น(Gasket)

 

   มีทั้งแบบแผ่นและสั่งตัดตามแบบ หนา 3 มม. โดยตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ ทำให้ได้ชิ้นงานที่เรียบและมีคุณภาพ

 

ปะเก็นเทปล่อน (Teflon Gasket)

 

ปะเก็นยางผสมไม้ก็อก (Rubber Cork Gasket)

 

ปะเก็นไม้ก็อก UL (Cork Gasket)

 

 

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com