เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเคซี ออลล์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2532 จากการเริ่มต้นรับผลิตจานอัดมันเม็ดและเครื่องจักรให้กับโรงงานแป้งมันอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องจักรอาหาร จากนั้นจึงเพิ่มสายงานการผลิตถังน้ำมัน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี จนพัฒนามาถึงปัจจุบัน ได้แบ่งสายงานออกเป็น 6 สายงาน ได้แก่

 

  1. ด้านสถานีบริการน้ำมัน ผลิตและจำหน่าย ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบนดินและฝังดิน ถังน้ำบนดินและใต้ดิน อุปกรณ์น้ำมัน โดยปัจจุบันทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดินแบบผนัง 2 ชั้น( Jacketed Tank) ตามมาตรฐานUnderwriters Laboratories (UL58 และUL1746) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

  2. ด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้แก่ หม้อไอน้ำ(Boiler), ลิฟท์ส่งสินค้า(Freight Lift) , สายพานลำเลียง(Conveyor), เครื่องจักรความร้อน , อุตสาหกรรมอาหาร , อุปกรณ์แสตนเลส , ระบบบำบัดอากาศ

  3. ด้านซ่อมบำรุง ได้แก่ งานล้างและซ่อมบำรุงบอยเลอร์ , ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  4. ด้านงานตัด – พับ – กลึง – ม้วน ด้วยเครื่องเลเซอร์Co2 และเครื่องจักรCNCที่ทันสมัย

  5. ด้านงานออกแบบ คำนวณและตรวจสอบเซ็นรับรอง Boiler Hotoil ห้องเย็น สถานีบริการน้ำมัน งานโครงสร้าง โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร

  6. กำลังเพิ่มสายงานการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ(Automation)

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com