แผ่นเพลท แอลโบลท์ (Plate, L-Bolt)

  แผ่นเพลท (Steel Plate)

 

  แอลโบลท์ (L-Bolt)

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com