ทำกิจกรรมกลุ่มอบรมการสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพในองค์กร

AKC ทำกิจกรรมกลุ่มอบรมการสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพในองค์กรมาให้ชมกันค่ะ เราพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพราะบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในบริษัท ซึ่งจะนำมาให้เกิดซึ่งสินค้าและบริการที่ดีตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านลูกค้าไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราค่ะ

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com