23 ก.พ.62 วสท. เชิญร่วมงานอบรม “บริบทขององค์กร…สร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง” (Context of the Organization of Risk Management)

กรุงเทพฯ–31 ม.ค.–เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น
ทุกความเสี่ยงต้องเตรียมความพร้อมและจัดการ สู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เชิญร่วมงานอบรม เรื่อง “บริบทขององค์กร…สร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง” (Context of the organization of Risk Management) ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

หลักสูตรครอบคลุมการรับมือกับความเสี่ยงหลายรูปแบบและการออกแบบระบบการจัดการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ การกำหนดบริบทขององค์กร เชื่อมโยงบริบทเข้ากับกลยุทธ์ กำหนด Interested parties วิเคราะห์ Need and Expectations พิจารณาข้อจำกัดขององค์กรและการจัดระบบการจัดการความเสี่ยงและคุณภาพ แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงการออกแบบและการสร้าง Diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ

ที่มา

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com