บริษัท นิชิกาว่าเตชาพลาเลิศ

  • เครื่องระบบบำบัดอากาศ (Silicone Booth) ลดมลพิษทางอากาศภายในโรงงานและบริเวณรอบ ๆ
  • ตู้อบลมร้อน (Hot Zone) ใช้อบเพื่อให้ซิลิโคนติดกับยางขอบประตูีรถยนต์
  • รางน้ำเย็น เพื่อลดอุณหภูมิในยางด้วยน้ำเย็น
Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com