ถังน้ำมันชั้นเดียวและถังน้ำ Single Wall Tank and Tank for contain liquid

 ประเภทของถังน้ำมันชั้นเดียว

 

          ถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันบนดินแบบติดตู้จ่าย

           ถังน้ำมันวางบนดินและถังน้ำมันวางบนดินแบบติดตู้จ่าย  ขนาดที่ผลิต : 454 ลิตร – 40,000 ลิตร

ถังน้ำมันบนดิน ถังน้ำมันบนดิน

 

ถังน้ำมันบนดินแบบติดตู้จ่าย ถังน้ำมันบนดินแบบติดตู้จ่าย

 

           ถังน้ำมันฝังดินชั้นเดียว 

                       ขนาดที่ผลิต : 5,000 ลิตร

 

            ถังน้ำบนดิน (เคลือบภายในด้วยสีฟ้าอิฟิลเลอร์) 

      

      

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com