ถังน้ำมันฝังดินชั้นเดียว

ขนาดที่ผลิต : 5,000 ลิตร

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com