หม้อไอน้ำ(Boiler)

หม้อไอน้ำ(Boiler)

มีขนาดตั้งแต่ 300 kg/hr – 2,000 kg/hr

ประเภททรงนอนท่อไฟ 4กลับ (Fire Tube) และ Once Through Boiler

หม้อต้มน้ำมัน(Hot Oil)

มีขนาด 500 kg – 2,000 kg

Facebook @akcengineering.com 044-294840-2 กด 1 engineer@akcengineering.com